Hals Vandværk AmbA

Hjemmeside under fortsat konstruktion

Ordinær generalforsamling afholdes på Restaurant Strandvejen tidl. Strandvejshotellet, HalsTorsdag den 31. marts 2016, kl. 20:00Forslag til generalforsamlingen skal afleveres til

senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Endelig indvarsling med angivelse af dagsorden følger - 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

Ansøgning om vandtilslutning – formular

Aflæsning af vandmåler 2015 – Vigtigt nyt for sommerhusejere

Generelt om vandet


Generelt om vandet

Blødt - hvilket betyder laveste dosering ved vask

Tilbage til startsiden

Målsætning for vandværkets drift

Rent, godt (og billigt) vand til dig og - ikke mindst - dine børn og børnebørn

Tilbage til startsiden

Bestyrelse

Bestyrelse – mail: halsvand@halsvand.dk

Formand: Bjarne Hjelm Christensen, m: +45 24 29 13 83, bjarne.h.christensen@aalborgportland.com

Kasserer: Thomas Pedersen, m: + 45 42 21 40 76, familienped@jubii.dk

Bestyrelsesmedlem: Jesper Hovaldt Brinkmann, m: +45 23 68 69 56, jesper@hovaldt-net.dk

Bestyrelsesmedlem: Michael Lund, m: intet, kursregulering@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem: Søren Jacobsen, m: +45 24 24 75 18, ssl@mail.dk

Suppleant: Ole Toft, m: +45 40 18 99 80 , ole.toft@live.com

Suppleant: Niels Madsen, m: +45 27 52 21 08, nielsnanna@nordfiber.dk

Tilbage til startsiden

Kontortid

Efter aftale med et bestyrelsesmedlem - hver torsdag 16:30-17:30, Degnelodden 21. Mobilnummer (se liste) eller halsvand@halsvand.dk

Tilbage til startsiden

Generalforsamling

Sidste torsdag (hverdag) i marts. Kl. 19.30. Annonceres i Hals Avis og Nordjydske Stiftstidende senest 4 uger før.Tilbage til startsiden

GAMLE NOTITSER

2015NYT – NYT - NYT

Er Hals Vandværk dit vandværk? - Undersøg ved at indtaste dit vejnavn og nr

====================================

Meddelelse til forbrugerne i værkets forsyningsområdeAFLÆSNING AF VANDMÅLERE - Hals By

  Aflæsningskortene bliver i år udsendt af Aalborg Forsyning, Service A/S. Kortet udsendes den 11. dec. 2014. Skulle De ikke have modtaget et aflæsningskort, kan vandværket kontaktes på telefon 98 75 08 86 (indtal evt. en besked) eller på mail: halsvand@halsvand.dk

  Aflæsningen skal indberettes senest den 1. januar 2015. Men indberet gerne straks, når kortet er modtaget.

  Indberetningen foretages på en af følgende måder

   Via hjemmesiden www.aalborgforsyning.dk - Vælg Måleraflæsning

   Ring til servicetelefonen på 9931 1999 - følg anvisningen i telefonenAFLÆSNING AF VANDMÅLERE - sommerhusområdet

====================================================

Følg udviklingen i dit vandforbrug – indtast løbende, fx hver den 1. i måneden

Aflæsningen i nov/dec vil samtidig automatisk blive din årsaflæsning og derved kan vi undlade at sende aflæsningskort til dig.

Måleraflæsning – løbende kontrol af dit vandforbrug samt årsaflæsning


Vandingsforbud

Vi gør opmærksom på, at der i hele Hals Vandværks forsyningsområde, er totalt vandingsforbud, hele året.

Dog er vanding med kande tilladt.

Overtrædelse medfører 1. gang en afgift på kr. 1.000,00

Se hele teksten – klik her

Bestyrelsen Hals Vandværk AmbA

Nye digitale kort over ledningsnet og stophaner samt målerbrønde er nu klar. Klik på

Kort over ledningsnet, skydeventiler, målerbrønde og stophaner

Forhøjelse af vandprisen pr. 1. januar 2010

I/S Hals Vandværk har med virkning fra den 1. januar 2010 forhøjet m3-prisen fra kr. 1,00 til kr. 2,00 ekskl. moms. Forhøjelsen vil fremgå af de kommende opkrævninger fra Aalborg Kommune. Årsagen er øgede omkostninger til beskyttelse af vandindvindingsområderne.

I/S Skindbjerg Vandværk (vores oppumpningsvandværk, beliggende Houvej 340, lige nord for omfartsvejen ved Gandrup og som vi har i fællesskab med Holtet, Øster-Hassing og Halhøj vandværker) indgår sammen med alle vandværker i Aalborg Kommune i et samarbejde omkring beskyttelse af det boringsnære indvindingsopland. Alle oppumpningsværker i det gamle Hals Kommune har aftalt et lokalt samarbejde til løsning af disse opgaver. Til formålet er det besluttet at oprette to fonde

Vi skal til møde med Aalborg Kommune, torsdag den 11. feb. 2010 for at høre om de forholdsregler vi skal iagttage og de mulige økonomiske konsekvenser som beskyttelsesprogrammet vil få. Mere herom efter torsdag den 11. feb. 2010 i Hals Avis og her på siden.

Har man lyst til at læse om forslag til indsatsplan OSD 17 – Hals (=det gamle Hals Kommune) kan dette link brugesBestyrelsen--------------

Generalforsamling 2012

Generalforsamlingen afholdes i 2012, torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:30 på ”Restaurant Havkatten”, Havnen Hals.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, senest mandag den 5. marts 2012 på adressen: Degnelodden 21

AFLÆSNING (klippes op i toppen, hvert år i december måned – flyttes til oktober fra 2012)

Adgang til målerbrønde og målere: Uddrag af Fællesregulativ

§ 8, stk. 2

”Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse. …Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene, frie og så vidt muligt tørre”


§ 14, stk. 1

”For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler, skal vandforsyningens personale – mod forevisning af legitimation – have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer”

Generalforsamling 2013

Generalforsamlingen afholdes, torsdag den 14. marts 2013 kl. 19:30 på ”Hals Hotel”, Hals.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, senest torsdag den 21. februar 2013 på adressen: Degnelodden 21 eller via mail: halsvand@halsvand.dk

NYHED – NYHED – NYHED – april 2012

Vandspild – årsagen til et ekstraordinært stort døgnforbrug er fundet

Derfor vil der, onsdag den 26. juni 2013, kl. 08:00-13:00, være lukket for vandet på Sønderskovvej – vestlige del, udenfor bymæssig bebyggelse.

Der skal udføres nødvendige reparationer på ledningsnettet.

Vi beklager de gener dette måtte give forbrugerne.

Mvh. bestyrelsen Hals Vandværk AmbA

Det er nu tid for den årlige aflæsning af vandmåleren.

BEMÆRK: Sommerhusenes vandmålere har vandværket aflæst

Aflæsningskortene er nu på vej og skulle gerne være modtaget, senest fredag den 29. nov. 2013.

For yderligere information – se annoncen fra Hals Avis, tirsdag den 2. dec. 2013.

Indberetning skal være foretaget, senest torsdag den 12. dec. 2013.

Indberet ved at klikke på følgende adresse:

Måleraflæsning – december 2013 – er aktiv frem til den 12. dec. 2013


Fredag den 16. august 2013

Omlægning af Fjernvarmens rør påvirker, kortvarigt, vandforsyningen i ovennævnte område

Derfor vil der, fredag den 16. august 2013, kl. 07:00-12:00, være lukket for vandet i Østbyen, Øst for Østergade.

Vi beklager de gener dette måtte give forbrugerne.

Mvh. bestyrelsen Hals Vandværk AmbAOMLÆGNING AF HOVEDLEDNING TIL SOMMERHUSOMRÅDET, torsdag den 26. juni 2014, kl. 08:00 – 16:00

BISNAP området – lukning for vandet, torsdag den 26. juni 2014, 08:00-16:00 – hovedledningen er blevet udskiftet og den nye skal tilsluttes.

Vi beklager de gener, det giver forbrugerne

Mvh. bestyrelsen


Ordinær generalforsamling afholdes på Strandvejshotellet, HalsTorsdag den 27. marts 2014, kl. 19:30Forslag til generalforsamlingen skal afleveres til

senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Endelig indvarsling med angivelse af dagsorden følger - 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen